Medalje for 40 år i Vestjysk Landboforening

40 års jubilar Signe Aas Jansen flankeret af præsidiemedlem Thorkild Ljørring Pedersen tv. og Johs Enevoldsen, chef for økonomirådgivning i Vestjysk. 
Foto: Anita Corpas

PRESSE – TEKST, FILM OG FOTO for VESTJYSK LANDBOFORENING

Af Anita Corpas

Hun er hjælpsom, pligtopfyldende og har rappe talfingre.

Sådan beskriver kollegerne i Vestjysk Landboforening 58-årige revisorassistent Signe Aas Jansen.

Den 10. august kunne Signe fejre jubilæum.

Og for sine 40 års virke i landboforeningen overraskede præsidiemedlem Thorkild Ljørring Pedersen fra Det Kgl danske Landhusholdningsselskab hovedpersonen og alle gæster ved at møde frem til reception for Signe.

Han medbragte en hædrende sølvmedalje for den arbejdsindsat Signe har ydet, for bag det veltrimmede stilfærdige ydre, banker nemlig et arbejdshjerte af stål.

– En hædrende påskønnelse selskabet gennem 250 år har tildelt jævne borgere for deres arbejdsindsats, pointerede Tholkild Thørring Pedersen højtideligt.

Vild med arbejdet

Nogle siger, at man udvikler sig ved at skifte job – andre, at man udvikler sig i jobbet.

Uanset årsagen, er den ganske enkel, mener Signe.

– Jeg elsker mit arbejde, og jeg har altid kunnet li’ at arbejde med tal. Når man nu har det godt og er glad for sit job, hvorfor så skifte, pointerer Signe Aas Jansen.

Fascination for tallene handler om at få regnskaberne til at stemme og ikke mindst spændingen ved årsregnskaberne, der forhåbentlig viser fremgang og gode resultater for landmanden.

– Udviklingen i faget har været helt enorm. Vi er gået fra papir og blyant til IT. Selvom det ikke bliver i min tid, så tænker jeg da på om de næste 40 år bliver lige så udviklende, funderer Signe Aas Jansen.

Stammer fra Faster

Oprindeligt stammer hun fra familiens landbrugsejendom; Stensbo ved Faster og er tredje barn ud af en søskendeflok på fire.

Imidlertid har Signe altid vidst, at hun ville arbejde med papir og tal.

Hun blev derfor kontorudlært i det daværende Skjern-Tarmegnens landboforening og er siden blevet alle 40 år i sit job hos Vestjysk.

– Måske manglede jeg også modet til at søge ud dengang. Som ung var jeg ikke så moden og bramfri som mange unge i dag, siger hun.

Men også det gode arbejdsklima hos landboforeningen har holdt hende til den samme pind i de mange år.

– Det er fantastisk gode kolleger, og vi har det så godt med hinanden, understreger Signe Aas Jansen.

Natur og motion

Selv har Signe aldrig stiftet familie. Til gengæld har fire søskende børn fyldt godt i privatlivet.

Gode vandreture i blandt andet Ådalens gåklub, gymnastik på Skjern-damernes opvisningshold, krimibøger og en god kryds og tværs optager også en stor del af fritiden.

– Og med sådan et job her, har man som regel gode muligheder for at få kasserer arbejdet, leer Signe og fortæller, at hun er kasserer i sin andelsboligforening, som hun har boet i gennem de seneste 20 år, og i en periode også var kasserer i gymnastikforeningen.

Hun har dog endnu ikke afklaret sin kommende seniortilværelse.

– Men jeg er ret sikker på, at jeg fortsætter med at arbejde til jeg er 62 år, fastslår Signe Aas Jansen.

Vestjysk Landboforening fejrede Signes jubilæum ved en privat reception den 10. august.