Nyt millionsmæk til vestjysk minkavler – Vestjysk Lbf. går til ministeren

Vestjysk Landbforening © Pressefoto: Anita Corpas

Vestjysk Landbforening   © Pressefoto: Anita Corpas

Det vil være helt berettiget, at Staten betaler erstatning, når de ikke stiller de faciliteter til rådighed, som de lover, fastslår Niels Chr. Poulsen, medlem af miljøudvalget i Vestjysk Landboforening.

Først to, så fire, nu seks millioner kroner koster det den vestjyske minkavler i tab at vente på at få sin sag afgjort af myndighederne.

Med bare en måneds mellemrum har Natur- og Miljøklagenævnet atter udskudt at se på landmandens klagesag.

Nævnet ser først på sagen ved udgangen af 2015, og altså knapt to år efter den blev indgivet.

– Det er simpelthen flabet, siger Niels Chr. Poulsen, medlem af miljøudvalget i Vestjysk Landboforening.

Landboforeningen henvender sig nu til den nye fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen (V) med sagen.

Tekst & foto: Anita Corpas

Blot en måned efter, at Natur- og Miljøklagenævnet skrev til den vestjyske minkavler, at klagesagen om hans udvidelse ville blive behandlet til august, trækker nævnet sin beslutning yderligere ud.

Natur- og Miljøklagenævnet meddeler nu, at de udskyder afgørelsen til udgangen af året, fordi de har mange sager.

Mens myndighederne nøler stiger tabet for den vestjyske minkavler, som for tredje år i træk ikke kan gøre brug af sin miljøgodkendelse.

Tæver fra i november
– Minkavleren er afhængig af at have sin sag på plads inden november måned, hvor tæverne skal tages fra til næste års produktion.

– Derfor kan en afgørelse truffet ved årets udgang ikke anvendes i det kommende år på en minkfarm, siger Rikke Mogensen, miljørådgiver hos Vestjysk Landboforening.

Hun peger på, at sagen ved årets udgang har været under behandling i næsten to år, og at nævnets manglende overblik har en helt uacceptabel konsekvens for landmanden.

– Det er kritisabelt, at en forholdsvis simpel sag ikke kan afgøres indenfor de sagsbehandlingstider, der er oplyst på nævnets hjemmeside.

– Og det er helt urimeligt, at landmanden taber endnu en sæson, og det samlede tabt salg af skind løber nu op i ca. seks millioner kroner, siger Rikke Mogensen.

Ifølge Natur- og Miljøklagenævnet hjemmeside behandles halvdelen af klagesagerne på under seks måneder. Dog kan mere komplicerede sager tage op imod 12 måneder.

Ministerbrev
Vestjysk Landboforening henvender sig nu til ministeren i sagen om den vestjysk minkavler og søger politisk action hos den nyudnævnte Fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen (V).

– Det er simpelthen en flabet behandling, og det kan ikke være rigtigt, at erhvervet skal finde sig i det, siger Niels Chr. Poulsen, minkavler og medlem af miljøudvalget i Vestjysk Landboforening.

– Jeg forventer, at den nye fødevare- og miljøminister vil rette op på de sydlandske tilstande, der tilsyneladende husere i det nævn.

Niels Chr. Poulsen peger på, at ikke nok med at papirnusseriet koster en produktionsvirksomhed penge, men også samfundet mister enorme valutaindtægter på eksporttabet.

– Det vil være helt berettiget, at Staten betaler erstatning, når de ikke stiller de faciliteter til rådighed, som de lover, fastslår Niels Chr. Poulsen.