Spirende velvilje giver håb for landbruget

Jens Møller, direktør Vestjysk Lbf.Jens Møller Nielsen, direktør for Vestjysk Landboforening opfordrer folk og fæ til at komme til topmøde om landbrugets fremtid.

Kom og hør landbrugets topfolk give deres bud på erhvervets fremtid, når Vestjysk Landboforening inviterer folk og fæ til åbent møde.

PRESSETEKST OG FOTO: VESTJYSK LANDBOFORENING

Tekst & Foto: Anita Corpas

Spirende velvilje fra politikere og forbrugere giver håb om en mere lys fremtid for landbruget, lyder buddet fra landbrugets top.

Vestjysk Landboforening inviterer medlemmer og andre interesserede til stormøde om erhvervets fremtid på Hotel Fjordgården i Ringkøbing.

For selvom situationen er svær mange steder lige nu, giver en spirende velvilje fra både politikere og forbrugere landbruget troen tilbage om, at der er en fremtid for erhvervet.

– Vi kommer med en dyb erkendelse af, at landbruget står i en vanskelig tid.

– Imidlertid ændrer det ikke ved, at der fortsat er stor global stigning i behovet for kvalitetsfødevarer, siger Martin Merrild, formand for Landbrug og Fødevare.

På mødet fortæller han om landbrugets aktuelle situation i følgeskab med adm. direktør i Landbrug og Fødevarer; Karen Hækkerup.
Hun fortæller om det politiske arbejde og udsigten for landbruget i fremtiden.

Mild stemning

Generelt er stemningen vendt. Både politikere og forbrugere er nu mere pro overfor landbruget end tidligere, lyder det fra hovedorganisationen.

Udover stor efterspørgsel på fødevarer, er 16 punkts planen, fødevarepakke og løfter om lempelser et signal om velvilje, pointerer Karen Hækkerup.

– Det er mit indtryk, at der er stor politisk velvilje. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at samarbejde.

– Et langt samarbejde har betydet, at mange politikere efterhånden forstår, at vækst og miljø ikke nødvendigvis er hinandens modsætninger men derimod hinandens forudsætning.

– Flere forstår behovet for en mere erhvervsvenlig politik og for at bevare arbejdspladser i landbruget.

– Selvom det er svært, så skal vi tro på os selv, for regeringen tror på os og forbrugerne regner med os, fastslår Karen Hækkerup.

TID OG STED
Tirsdag den 8. september kl. 19-21
på Hotel Fjordgården, Vester Kær 28, Ringkøbing.

Alle er velkommen.

Yderligere oplysninger:
Jens Møller Nielsen, direktør i Vestjysk Landboforening, direkte telefon 2427 7828