Vestjyske landmænd er blandt landets mest virkelystne

Faglig Dag 2016 Vestjysk Lbf.Mange af de virkelysne landmænd bor i Vestjylland, pointerede Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef hos SEGES.

De er lidt mere gældsatte, men er også yngre, mere virkelystne og er bedre i stand til at genere overskud.

Sådan karakteriserer erhvervsøkonomisk chef i SEGES de vestjyske landmænd ved Faglig Dag i Vestjysk Landboforening.

PRESSE for VESTJYSK LANDBOFORENING

TEKST & FOTO: ANITA CORPAS

Selvom det ofte er de 1.600 mest kriseramte ud af i alt 11.000 heltidsbedrifter i Danmark, der fylder mest i mediebilledet, udgør unge entreprenante landmænd en fjerdedel af erhvervet.

Og mange af dem bor i Vestjylland.

– De er yngre end gennemsnittet, har større brug end gennemsnittet og er blandt dem med størst entreprenørtrang, og som vil udvikle landbruget fremover, sagde Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i SEGES ved Faglig dag i Vestjysk Landboforening.

De unge landmænd er meget effektive og på trods af en høj gæld er de også i stand til at skabe overskud.

– Mange landmænd der tegner fremtidens landbrug ligger her, pointerede Klaus Kaiser.

Det var økonomichef Søren Behrmann, der havde inviteret kollegaen til at give status fra landbruget og sit bud på fremtiden.

Ligger lunt
Klaus Kaiser påpegede, at den finansielle sektor nu er tilbageholdende med at yde landmænd kredit. Eftersom over 20 procent af de nuværende tab, sker på landbrug, og op mod 25 procent af nedskrivningerne er på landbrug.

In mente, at den største koncentration af både svin og kvæg er i Jylland, så er Nordjylland den mest gældsatte region i landet modsat Sjælland. Vestjylland ligger lunt i midten.

Forskel på risiko
Imidlertid har der været stor forskel på bankernes risikovillighed alt efter hvor man bor i landet.

– Der har været stor forskel på adgangen til kredit, alt efter hvilken bank man har haft kontakt med. Og der er også stor forskel på fra område til område.

– I nogle områder har risikovilligheden været større end i andre. Efter finanskrisen er de rammer, som bankerne opererer inden for, dog blevet meget snævre, så der er nu større ensartethed, pointerede Klaus Kaiser.

De skærpede regler betyder også, at Finanstilsynet værdisætter aktiver lavere end tidligere.

– Bankerne vurderer landbruget mindre solide, end vi selv gør. Kreditvurderinger kommer derfor som regel mere negative ud, end man umiddelbart forstiller sig, sagde Klaus Kaiser.

Vær effektiv og troværdig
De landmænd, der vil sikre sig finanser i fremtiden skal fokusere på at optimere bedriften.

De skal desuden øge effektiviteten, produktiviteten og være bevidst om behovet for likviditet. Og så skal man sikre sig et godt forhold til banken.

– Landmændene skal være opsøgende og lægge kortene på bordet. Det gælder om at skabe tillid og troværdighed omkring sine evner som landmand og virksomhedsleder samt vise, at man har overblik over bedriften.

– Landmanden skal erkende sine styrker og svagheder, lave en plan og sandsynliggøre, at man kan klare sig på sigt og har en troværdig plan for bedriftens fremtid.

– Og så er det selvfølgelig altid vigtigt selv at kunne sige stop, hvis det er helt udsigtsløst, fastslog Klaus Kaiser.