VJL PRESSE / Støtte til sur gylle sikrer arbejdspladser

Svineproducent Brian Møller fra Spjald har investeret cirka syv millioner i at sikre arbejdspladser på landet. Foto: Anita Corpas.

 

Forsuring af gylle er en metode, der skåner miljøet, højner arbejdsklimaet og sikrer arbejdspladser på landet.

Og et nyt vestjysk anlæg holder åbent hus på Væggerskildegaard i Spjald.

– EU og staten støtter byggerier af forsuringsanlæg, men det er der for få landmænd, der ved, siger Lars-Ejler Hansen, chefrådgiver for planteavl i Vestjysk Landboforening.

– Forsuring giver samtidig mulighed for udvidelser – også tæt på følsom natur, pointerer han.

Af Anita Corpas

 

Stadig flere vestjyske landmænd får øjnene op for at udvide bedriften – uden samtidig at belaste den omgivende natur.

Det lader sig gøre ved at forsure gylle i særlige anlæg. Tiltag som både EU og Staten bifalder og støtter.

 

– Det er der alt for få landmænd, der ved, siger Lars-Ejler Hansen, chefrådgiver for planteavl i Vestjysk Landboforening.

Mandag er der åbent hus på slægtsgården Væggerskildegaard i Spjald. Her er netop rejst et vestjysk anlæg med 40 procent i støtte fra Miljøteknologipuljen under FødevareErhverv.

 

En støtteordning, der gerne bidrager til ny teknologi og miljøforbedringer.

– Forsuring giver samtidig mulighed for udvidelser – også tæt på følsom natur, pointerer Lars-Ejler Hansen.

 

Udvidelse sikrer arbejdspladser

Udover en række miljømæssige fordele, er gylleforsuring en løsning, der tillader udvidelser af dyreholdet på bedriften.

På Væggerskildegaard er svinebedriften blevet udvidet til i dag at omfatte 20.000 smågrise i 7-30 kilo og 10.500 slagtesvin i 30-100 kilo.

En udvidelse sikrer samtidig også de fremtidige arbejdspladser på landet.

 

– Formålet var at kunne udvide besætningen. Samtidig er det også en nødvendighed udvide, for at jeg kan skabe den arbejdsplads på landet, jeg gerne vil have, pointerer svineproducent Brian Møller. Han beskæftiger i dag tre fuldtidsansatte på gården.

Men selvom forsuring ikke umiddelbart er guldgrube, giver udbringning af forarbejdet gylle dog en sidegevinst i marken.

– Jeg forventer at hente lidt af investeringen hjem ved en større udnyttelse af gyllen, når den bringes i marken. En forbedret udnyttelse på mellem 10-15 procent, tilføjer han.

 

Bedre lugt i stalden

Gylle forsures i en tank, der tilsættes svovl. Processen sikrer at surhedsgraden sænkes fra cirka 6,5 ph til cirka 5 ph, hvilket halverer udledning af ammoniak.

– Det giver klart et bedre indeklima i staldene. Der lugter mindre, og luften føles mere ren, siger Brian Møller, hvis anlæg renser 800 kubikmeter gylle om måneden.

 

Samlet har han investeret godt syv millioner kroner i to nye staldbygninger med 2750 stipladser og et forsuringsanlæg med en lagerkapacitet på 5000 kubikmeter.

Imidlertid er anlægget også sikret frem i tiden mod eventuelle yderligere udvidelser, eftersom kapaciteten på anlægget er dobbelt så stor, som der anvendes i dag.

 

ÅBENT HUS

Mandag den 2. maj kl. 13:00-16:00

på Væggerskildegaard

Væggerskildevej 9, 6971 Spjald

 

Yderligere oplysninger:

Lars-Ejler Hansen, chefrådgiver for planteavl i Vestjysk Landboforening – direkte telefon 5137 7600

Brian Møller, svineproducent – telefon 2345 0488