VPA Invest A/S udvider ejerkreds

Nu er der mulighed for at springe på det danske jordbrugseventyr i Polen. 
Det solide lokale jordbrugsselskab udvider ejerkredsen for at købe forpagtet polsk jord op til helt fordelagtige priser.

Presse text og foto for Vestjysk Landboforening

 

Af Anita Corpas

 

Det lokale succesfulde jordbrugsselskab; VPA invest A/S, åbner nu op for ejerkredsen for at rejse penge til at udvide aktiviteterne i Polen.

 

Det er knapt to år siden, at 12 lokale aktionærer fra Ringkøbing-Skjern området gik sammen om det danske jordbrugsselskab VPA invest A/S.

Og i dag står selskabet for drift af 1200 hektar forpagtet jord, hvoraf en stor del nu er sat til salg til en fordelagtig aftale for forpagterne.

Formand Jan Müskens (tv) og direktør for VPA Invest, Hans Byskov mener, at prisen på jord i Polen når tyske højder inden for få år.
Foto: Anita Corpas

Selskabet udvider derfor ejerkredsen med henblik på at rejse fem millioner kroner til brug for at erhverve jorden.

 

– Prisen på jorden er langt lavere, når man i forvejen er forpagter frem for hvis den skal erhverves i fri handel. Derfor er det smart at handle nu, påpeger Hans Byskov, direktør for VPA Invest.

– Vi er tilbudt at købe 500 hektar forpagtet jord til 20.000 kroner per hektar, tilføjer han.

 

Også nabo-jorden

Ydermere er selskabet tilbudt at opkøbe 200 hektar nabo-jord til en jordpris på ca. 40.000 kroner per hektar.

– Konjunkturgevindsten gør, at vi kan opkøbe hektar nu til godt halv pris. Det er meget en fordelagtig investering, påpeger Jan Müskens, formand for VPA Invest.

Han forklarer, at investering er langsigtet, men selskabet forventer at stille med et positivt resultat i år.

 

For at blive aktionær i VPA Invest skal man stille med en minimumsinvestering på 500.000 kroner.

Men selskabet er ikke kun forretning.

– Det skal også være sjovt og udviklende, siger Jan Müskens og forklarer, at selskabet gerne ser landmænd – eller landbrugsinteresserede, der tænker som landmænd som fremtidige parthavere i firmaet.

 

Tysk niveau på få år

Til forskel for i Danmark, så er det muligt drive landbrug med overskud i Polen, og forventningerne til det polske eventyr er realistiske, mener selskabets top.

I dag er prisen på jord i fri handel på det tyske marked 9000 euro her hektar, mens den kun er på 5000 euro i Polen.

– Men priserne er støt stigende, og vi tror på, at jordprisen når det tyske niveau i løbet af ganske få år, pointerer Hans Byskov.

 

Yderligere oplysninger

Revisor Asger Kold VL Revision tlf. 9681 4300 – Hans Byskov, direktør for VPA Invest A/S tlf. 4026 5505