BREAKING: Kalvetilvækst bedre end aktier

Faglig Dag 2016 Vestjysk Lbf.
Breaking FAGLIG DAG:
Kalveekspert punkterer fodermyte; Kalve genvinder aldrig tabt sul, siger Rikke Engelbrecht, der dokumenterer at småpenge spenderet på nyfødte kalve giver payback på millioner

Presse for Vestjysk Landboforening

200 landmænd til Faglig dag – i billeder

TEKST & FOTO; ANITA CORPAS

Nye studier punkterer myten om, hvad tidligt spildes senere indhentes. Det sker bare ikke. Kalve genvinder aldrig tabt sul.

– Kalvene genvinder aldrig senere i livet en tilvækst, de har mistet inden for de første 8 uger.
– Det betyder, at man ikke senere i kalvens liv kan kompensere for en dårlig start, pointerer Rikke Engelbrecht, kalverådgiver hos Vestjysk Landboforening.

Gennem to studier, hvor kalveeksperten dels har lavet forsøg med to daglige fravænninger af mælk frem for een, dels tester at fodre med mælk og tilskud generøst, påviser hun, at en nænsom og optimal start på et kalveliv giver gevinst hele livet.

– Ekstra foder til 33 kroner giver 600 kroner sparet i kælvningsalder per kvie. Det er en bedre investering end aktier. Og så er to måneders mælkeydelse end ikke medregnet, siger Rikke Engelbrecht.

Lav kælvningsalder
Resultatet er turbokalve, der fordobler tilvæksten inden for to år, er mindre syge, bliver større, kælver tidligere og kan holde tre laktationer.

– Der er absolut ingen gevinst ved at trække kælvningsalderen. Så konkret konkluderer kalveekspert Rikke Engelbrecht på baggrund af sine studier og opfordrer landmændene til fremover at være mere moderne.

– Vi ved, at de dyr der kælver tidligt også får en højere ydelse. Lad være med at være for konservative, siger Rikke Engelbrecht.

Hun forklarer, at på en bedrift med 250 køer betyder den lavere kælvningsalder en gevnist på ca. en million kroner i færre bundne penge i likviditet, mandskabstimer og øget mælkeprodukt

Første gang
For første gang nogen sinde har Rikke Engelbrecht testet et tilskudsfoder til kyllinger på kvæg.

I sommeren 2015 tester hun turboproduktet Top3 Biotonic på 1300 kalve på to vestjyske gårde.

Formålet er at mindske diarre og salmonella.

Resultatet er, at de kalve der får 6 gram Biomin i foderet hver dag får en markant højere tilvækst, bedre gødningskonsistens, færre lungebetændelser, mindre snot og næseflod.

Kalvene opnår et forspring på 10% indenfor de første uger og fordobler tilvæksten med 19% inden de er to år.

– Der er 4-6 cm at hente. I skal investere i tilvækst, og her har især den vestjyske region billige kilo at hente på opdræt, påpeger Rikke Engelbrecht.

Hun finder det helt forfærdeligt, hvis den finansielle sektor vil presse landmændene til at spare sig ud af den situation, landbruget er i nu.

– Hvis I sparer de få kroner på vigtige mineraler og proteiner, så bliver den danske landbrugsproduktion væltet østfra, pointerer Rikke Engelbrecht.

Udviklingen betyder, at Vestjysk Landboforening højst sandsynligt også har nyt med til Faglig Dag om et år.

– Det betyder, at vi næste år dokumenterer den faktuelle gevinst på den øgede mælkeproduktion, fastslår Ida Ringgaard, chef for Produktion.

Yderligere information:
Ida Ringgaard, chef for produktion hos Vestjysk Landboforening, direkte telefon 4540 9550

Faglig Dag 2016 Vestjysk Lbf.