Dårlig LO-stil at skælde ud på vestjyske virksomheder

SC©foto;anitacorpas
Det må det være fair at omtænke afgiften og finde en anden og bedre løsning, pointerer Søren Christensen.

Det er dårlig LO-stil at skælde ud på erhvervslivet for at pege på det ødelæggende ved PSO-afgifter, siger Søren Christensen.

PRESSETEKST & FOTO: ANITA CORPAS for VESTJYSK LANDBOFORENING

– Vi bør arbejde sammen og have et fælles mål her i det vestjyske. Det gælder både om at skabe mere produktion og flere arbejdspladser, siger formand for Vestjysk landboforening; Søren Christensen.

Han tager skarpt afstand til den massive kritik fra lokal LO-formand, Helge Albertsen, i Dagbladet Ringkøbing-Skjern, torsdag den 10. marts.

Her skælder Helge Albertsen ud over Dansk Industri (DI) og lokale erhvervslederne hos Ferrosan og Skjern Papirfabrik, der gør opmærksom på kedelige bivirkninger ved vindenergi.

– Det er ekstremt dårlig stil at skælde ud på erhvervslivet for at gøre opmærksom på, at de tårnhøje PSO-elafgifter er en belastning, og at de har en negativ indflydelse på konkurrenceevnen i Danmark, siger Søren Christensen.

Han synes derimod, at det er modigt, at erhvervslivet melder så klart ud.

– Det er ikke populært at pege på negative sider ved grøn energi.

– Men det giver absolut ingen mening at finansiere grøn omstilling med høje afgifter, hvis det bliver på bekostning af anden erhvervsproduktion, siger Søren Christensen.

Rammer alle
Ifølge Energistyrelsen forventes afgifterne at stige16 mia. kr. de kommende fire år, og de høje PSO-bølger rammer også i landbruget.

– I Vestjylland har vi en række tunge virksomheder, der beskæftiger langt flere mennesker end den vindproduktion kan genererer, siger Søren Christensen.

Han er helt uforstående overfor, at LO-formanden er villig til at ofre mange arbejdspladser på bekostning af de færre i vindindustrien.

– 16 % af arbejdspladserne i det vestjyske ligger fx i landbrug og følgeerhverv, siger han.

Den vestjyske landboformand peger på, at godt 32.000 ansatte er beskæftiget i alene landbrugserhverv og følgeerhverv ud af de samlede cirka 200.000 arbejdspladser i det vestjyske område.

Vi må stå sammen
– Vestjylland har brug for iværksætteri og nye initiativer, der skaber endnu flere arbejdspladser. Vi bør stå sammen fremfor at bekrige hinanden.

– Da man i sin tid indførte PSO-afgiften, drømte man jo ikke om, at strømprisen ville falde. Derfor må det være fair at omtænke afgiften og finde en anden og bedre løsning, pointerer Søren Christensen.