Kæmpe CO2 løsning under dansk landbrug

Søren SøndergaardSøren Søndergaard regnes for en af de planteavlsrådgivere i Danmark, der ved mest om pløjefrit landbrug.

Ved ikke at pløje jorden kan danske landmænd lagre enorme mængder C02 i jorden i et omfang, der svarer til 385.000 bilers udslip om året.

PRESSE VESTJYSK LANDBOFORENING
Se FILM Pløjefrit landbrug – Vestjysk Landboforening

Tekst og foto: Anita Corpas

Hvis hver anden dansk landmand undlod at pløje sin jord, ville det være muligt at lagre enorme mængder CO2 i jorden.

Med et landbrugsareal på ca. 2,6 mio. hektar i Danmark ville ca. det halve omlagt til pløjefrit landbrug; Conservation Agriculture, som det retteligt hedder på nudansk, gøre det muligt at lagre tilsvarende en million ton C02 i jorden om året.

– Et tal, der svarer til 385.000 bilers udledning om året, sagde Søren Ilsøe, landmand og næstformand i Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK) på Vestjysk Landboforenings informationsmøde om pløjefrit landbrug.

Få øjnene op

Vestjysk Landboforening har i samarbejde med en række maskinfabrikanter, landmænd og FRDK et pløjefrit forsøg kørende på en mark i Vestjylland.

Initiativtager til forsøget er Søren Søndergaard fra Vestjysk Landboforening, der regnes blandt de planteavlsrådgivere i Danmark, der ved mest om reduceret jordbehandling.

Han vil gerne have, at de vestjysk landmænd får øjnene op for, at der findes alternativer løsninger på typiske dyrkningsproblemer.

Vestjysk storproblem

Et vestjysk storproblem er fx sandflugt, hvor tilbagevendende forårsstorme blæser toplaget af den gode muldjord på markerne.

– Det medfører store tab af jord, næringsstoffer og især udbytte. Og så generer det naboerne, siger Søren Søndergaard.

Men også de tungere jordbundstyper kan have stor gavn af denne dyrkningsmetode.

– Et stort problem i fx lerjord er et knoldet såbed. Det undgås ved pløjefrit, fordi planterester og regnormenes aktiviteter efterlader en porøs overflade, der er nem at så i, siger Søren Søndergaard til landboforeningens hjemmeside.

CO2 lager
Eftersom en bil ved 20.000 kørte km udleder ca. 2,6 ton CO2 om året, kan et areal på 265 ha årligt lagrer 265 tons CO2.

– Det svarer til, at jeg alene på mit areal neutraliserer udledningen fra 100 biler om året, siger Søren Ilsøe i sit foredrag. Han forklarer, at de fleste undersøgelser på CO2 opsamlet i jord er foretaget uden efterafgrøder som en integreret del af dyrkningen.

– Det siger sig selv, at med en efterafgrøde som opsamler en masse CO2 i sin vækst, kan vi lagre endnu mere, siger han.
Et nedsat dieselforbrug har ligeledes en miljøgavnlig effekt..

– På mit areal på 265 ha vil det alene svare til et reduceret udslip på ca. 28 ton CO2 om året, siger Søren Ilsøe.

Ikke et helligt alter

På andre kontinenter har pløjefrit landbrug været praktiseret i mange år, ligesom der internationalt anvendes store summer på at forske i og udvikle systemet.

Flere lande både uden og inden for EU har længe haft øje på dyrkningsformen, og for fem år siden udgav EU udgav en rapport, der netop beskriver dyrkningssystemets mange fordele og relative få ulemper.

Imidlertid kan emnet bringe budbringeren selv i strid modvind, og landmændene vælger indimellem Søren Søndergaard fra som rådgiver.

– Pløjefrit landbrug er ikke et helligt alter, som jeg til hver en tid vil vælge. Det er mere et spørgsmål om at hjælpe dem, der interesserer sig for det.

– Pløjefrit kan være godt alternativ i de egne hvor fx jorderosion eller knoldet jord er et omfattende problem, siger Søren Søndergaard og understreger, at en god rådgiver ikke nødvendigvis altid siger det, kunderne vil høre.

Ingen forskel

På den vestjyske demonstrationsmark vest for Ringkøbing er der allerede synlige resultater af forsøget.

Det gør nemlig stort set ingen forskel, hvorvidt jorden er bearbejdet eller ej, for at kornet kan gro. Afgørende er, at ikke alle maskiner klarer at håndtere de store mængde halm lige godt.

– Vi behøver ikke al den bearbejdning. Det er kun nødvendigt, dér hvor der er konstateret et behov. Så vi skal blot tænke os om og gøre det rigtige, fastslår Søren Søndergaard.

Yderligere information:
Søren Søndergaard, planteavlsrådgiver og ekspert i pløjefrit landbrug hos Vestjysk Landboforening, tlf. 5137 7611