Landmænd er sagesløse gidsler på miljøportal

PRESSEUDSENDELSE

Tekst & foto for Vestjysk landboforening

 

Når de grønne organisationer går hårdt til de danske landmænd og anklager dem for uhæmmet at pløje beskyttet jord op – kan anklagerne være baseret på flere år gamle luftfotos og uopdaterede oplysninger, påpeger landboformand

 

Af Anita Corpas

 

En række områder i landet er i første omgang skrivebordsudpeget som følsom natur med særlig bevaringsværdig natur under den såkaldte paragraf 3, der blandt andet omfatter søer, moser og enge.

 

De udpegede arealer lægges ud på det statslige matrikelværkstøj; miljøportalen.dk, og her kan ”borgere og professionelle miljømedarbejdere hente relevante og opdaterede data om Danmarks natur og miljø”, som portalen skriver om sig selv.

 

Imidlertid er oplysningerne alt for ofte ikke ført ajour, og landmænd figurerer i flere tilfælde med store arealer beskyttet jord på Danmarks Miljøportal – som ikke har hold i virkeligheden.

 

– Det giver et forvrænget billede af realiteterne, siger Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening.

 

– Når informationerne ikke er opdateret og alligevel bliver sammenlignet med årgamle luftfotos, så kan landmænd bliver anklaget for overtrædelser, der alene er baseret på skrivebords oplysninger, frem for aktuelle observationer påpeger landboformanden.

 

En halv er blevet til fire hele

Hos svineproducent Frands Larsen i Stauning er en halv hektar topbeskyttet vegetation netop blevet til fire hele hektar på miljøportalen.

Her står bedriften; Hildursminde registeret med fire hektar beskyttet natur, selvom Ringkøbing-Skjern Kommune to gange ved selvsyn har fastslået, at det udpegede areal er alt for stort.

 

Alligevel fremgår alle fire hektar på miljøportalen.

Der skal være realiteter omkring naturafgørelser, og det er dybt problematisk når interesse organisationer ikke accepterer de kommunale afgørelser, mener svineproducent Frands Larsen, Stauning. Foto: Anita Corpas

 

Der skal være realiteter omkring naturafgørelser, og det er dybt problematisk når interesse organisationer ikke accepterer de kommunale afgørelser, mener svineproducent Frands Larsen, Stauning. Foto: Anita Corpas

– På et luftfoto ser den ene hektar ud som mose – men reelt er det et pilekrat, som kommunen har fastslået ikke er naturbeskyttet.

 

– De resterende tre hektar ser fra luften ud som mosebeskyttet vegetation, men i realiteten er kun en halv hektar beplantet, hvilket også myndighederne har konkluderet, forklarer Frands Larsen, som finder det useriøst at fordømme erhvervet på baggrund af et kort.

 

– Enten må interesse organisationer acceptere kommunale beslutninger baseret på fysiske tilsyn – eller også må man foretage sine egne fysiske observationer, fastslår landmanden.

 

Yderligere oplysninger:

Landmand Frands Larsen, Stauning – telefon 5190 6769

Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening, 2094 0264