Mediegylle tager landbruget som gidsler

Søren Christensen Vestjysk Lbf.

Grødskæring er et gysende eksempel på, at dét der ser godt ud på papiret ikke nødvendigvis virker i virkeligheden, siger Søren Christensen.

Bundfrustrerende at medier kører rundt med pærer og æbler på et erfaringsgrundlag fra en 4. sals altankasse, tordner vestjysk landboformand.

Søren Christensen kalder de seneste dages personhetz på miljø- og fødevareministeren for smagløs.

PRESSETEKST & FOTO: ANITA CORPAS for VESTJYSK LANDBOFORENING

– Hvad er det lige, der er så overraskende i den her så svært omtalte landbrugspakke, spør’ formand for Vestjysk Landboforening; Søren Christensen.

Som han ser det, har ministeren blot fulgt Natur og Landbrugskommissionens anbefalinger, der blandt andet peger på en mere målrettet miljøregulering.

Han kalder derfor de seneste dages personhetz på miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen for smagløs.

– Medierne tager landbrugserhvervet som gidsler i den her sag. Og det er bundfrustrerende.

– Det må være rimeligt, at pakken ses i en sammenhæng, og at landbruget bliver godskrevet for den samlede virkning af de indsatser, der er og som bliver sat i værk, påpeger Søren Christensen.

– I stedet kører medierne rundt med pærer og æbler på et erfaringsgrundlag fra en 4. sals altankasse. Det er smagløst, tordner den vestjyske landboformand.

Differentieret indsats

Søren Christensen minder om, at Natur og Landbrugskommissionen udover nye virkemidler og større fleksibilitet netop anbefaler en differentieret kvælstofsregulering.

Han er træt af, at der uafladeligt skal piskes en kedelig stemning op om landbruget.

– Det bringer hele tiden landbruget i en træls situation. Landbruget har brug for ordentlige rammer og ro om vores produktion. Kom tilbage til fakta, opfordrer Søren Christensen.

Kom tilbage til fakta

Landboformanden mener, at landbruget tages som gidsler i sagen, der er baseret på gisninger og løse skrivebordsberegninger.

– Landbruget skal efterhånden navigere på baggrund generelle beregninger og ikke fakta. Vi kan blot sande, at vi har en helt anden oplevelse af virkelighedens natur, siger Søren Christensen.

Han peger på sagen om grødskæring af grøfterne som et gysende eksempel på, at dét der ser godt ud på papiret ikke nødvendigvis virker i virkeligheden.

– Vandløbene gror til med den konsekvens at vandstanden stiger, marker bliver oversvømmede og gør god landbrugsjord til sump. Og fordi vandet ikke kan ledes væk, oplever også mange byboer store problemer.

– Og det er ikke en beregning. Det er fakta, fastslår Søren Christensen.