Til lykke med randzonesejr – en sejr for hele landbruget

fmd i vand
Randzone-loven er noget makværk, hvilket landbruget hele tiden har hævdet, siger Søren Christensen, der ikke føler sig for fin til at ønske kon-kollegerne til lykke med sejren. 

Vestjysk landboformand ønsker Bæredygtigt Landbrug stort til lykke med dagens randzone sejr. Det er en oplivende sejr for hele landbruget, siger Søren Christensen.

PRESSE VESTJYSK LANDBOFORENING

Tekst & foto: Anita Corpas

– Til lykke til Bæredygtigt Landbrug og stort til lykke til alle os i landbruget, siger formand for Vestjysk Landboforening; Søren Christensen.

For få timer siden frikendte byretten i Holstebro to landmænd, der i over et år har stået tiltalt for at overtræde randzoneloven, efter at have sået på arealer, der er omfattet af randzoneloven.

– Det beviser bare, at randzone-loven er noget makværk, hvilket landbruget hele tiden har hævdet, siger Søren Christensen, der ikke føler sig for fin til at ønske kon-kollegerne til lykke med sejren.

– Det er en overordentlig stor dag for danske landmænd. Dette er det første skridt mod en erkendelse af, at embedsværket har svigtet og har begået overgreb mod landbruget, siger Søren Christensen og peger på, at flere randzonesager er i gang.

Politikere klar til at fjerne randzoner

– Landbrug og Fødevarer fører en tilsvarende sag om randzoneloven, men det er en helt principiel retssag, hvis udfald får effekt for alle landmænd i Danmark, siger Søren Christensen.

Han hæfter sig i øvrigt ved, at flere folketingspolitikere er begyndt at vågne op til valgrus.

– Stadig flere politikere melder ud, at randzoneloven skal fjernes. Det er meget oplivende, konstaterer den vestjyske landboformand.

Byretten i Holstebro har vurderet, at loven i den konkrete sag mod de to landmænd ikke har kunnet håndhæves, blandt andet på baggrund af for stor usikkerhed om kortgrundlag, randzonernes placering og om den kuldsejlede kompensationsordning.

”Ved vurderingen er det desuden taget i betragtning, at det fra myndighedernes side blev tilkendegivet, at jordbrugerne kunne regne med, at der ikke ville blive pålagt bøder for det første år og også senere, så længe der var tvivl om, hvor der skulle udlægges randzoner”, hedder det i kendelsen.

Ligeledes har retten også hæftet sig ved, at det relativt hurtigt efter lovens ikrafttræden viste sig nødvendigt at revidere randzonelovgivningen.

Imidlertid har anklager i randzonesagen endnu ikke taget stilling til, om sagen ankes til landsretten.

L&F fører principiel sag

Byretten i Holstebro har dog ikke taget stilling til, hvorvidt randzoneloven er i strid med ekspropriationsretlige grundsætninger eller EU- retten.

Det er imidlertid hvad Landbrug & Fødevarers principielle retssag også kommer til at handle om.

Landbrug & Fødevarer stævnede allerede i 2012 i et civilt søgsmål staten med det formål at få kendt randzoneloven ugyldig og i strid med ejendomsrettens ukrænkelighed.

Der ventes fortsat at gå to til to et halvt år, før der kommer en afgørelse i den sag.

Landbrug og Fødevarer ønsker desuden at få udpeget uvildige eksperter til syn og skøn, for at få belyst om randzonerne har ingen eller ringe effekt samt de økonomiske byrder, som landmændene påføres.