VJL / Naturfolk går imod klar aftale om nationalparken

 

Af Anita Corpas

Danmarks Naturfredningsforening (DN) udnytter nationalparkprojektet til at bremse yderligere landbrugsudvikling i området.

Allerede inden nationalparken er en realitet, peger den lokale afdeling af DN på, at udvidelse af en svineproduktion vil stride imod oprettelse af en nationalpark.

Det har fået en stor del af de involverede landmænd til at trække deres jord ud af projektet.

 

——————————————————————————–

 Text og foto til web og tryk

HELE PRESSEMEDDELELSEN:

 

——————————————————————————–

 

Naturfolk går imod klar aftale om nationalparken

 

Af Anita Corpas

Danmarks Naturfredningsforening (DN) udnytter nationalparkprojektet til at bremse yderligere landbrugsudvikling i området

Allerede inden nationalparken er en realitet, peger den lokale afdeling af DN på, at udvidelse af en svineproduktion vil stride imod oprettelse af en nationalpark.

 

Det har fået en stor del af de involverede landmænd til at trække deres jord ud af projektet.

 

Det er derfor naturfolket selv, der kuldsejler samarbejdet, mener Andreas Bjerregaard, repræsentant for jordbrugserhvervet i undersøgelsesarbejdet for Nationalpark Skjern Å.

 

Han stiller sig uforstående overfor den seneste tids massive kritik af, at jordbrugserhvervet opgiver produktion i nationalparken.

 

I forløbet med at udvikle Nationalpark Skjern Å har det hele tiden været en klokkeklar forudsætning, at de landmænd, der stiller jord til rådighed for nationalpark projektet, kan fortsætte deres erhverv uden specielle restriktioner.

 

– Det har fra arbejdets begyndelse med projektet været en nagelfast forudsætning for skov- og lodsejere, at erhvervet kan fortsætte produktionen under samme forbehold inden for området som er gældende uden for nationalparkområdet, fastslår Andreas Bjerregaard.

 

Nej til flere svin

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling skriver imidlertid i et høringssvar til Ringkøbing-Skjern Kommune på baggrund af en byggeansøgning fra en landmand i nationalparkområdet, at ”en udvidelse med store produktionsbygninger med dertil hørende industriel svineproduktion afgørende vil stride imod intentionerne i såvel naturgenopretning som oprettelse af en nationalpark”.

 

Dermed er nationalparken allerede nu blevet et argument mod flere landbrugsudvidelser i området.

 

– Det kan derfor umuligt komme bag på nogen, at en sådan udmelding naturligvis gør de involverede landmænd utrygge, for så skrider forudsætningen for samarbejdet. Aftalen er, at der skal gælde de samme restriktioner inden for nationalområdet som uden for. Det ser ikke længere ud til at være tilfældet, understreger Andreas Bjerregaard.

 

Også Vestjysk Landboforening undrer sig over, at blive en del af kritikken på baggrund af foreningens opbakning til sine medlemmer i sagen.

– Når en gruppe af vores medlemmer føler sig utrygge forud for at indgå en aftale, så bakker vi dem op, nøjagtig som det må forventes af en ansvarlig forening, fastslår Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening.

 

Yderligere oplysninger:

Andreas Bjerregaard, telefon 4025 5285, repræsentant for jordbrugserhvervet i undersøgelsesarbejdet for Nationalpark Skjern Å og formand for Landboforeningerne MidtVest eller Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening telefon 2094 0264