VJL PRESSE / Vækstdanmark drukner i bagatel-klager

Landboformand forlanger politisk aktion. Naturklagenævnets klag-selv-bord skal stoppes, siger Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening. Arkivfoto: Anita Corpas

 

Der skal indføres bagatelgrænser for, hvad der kan miljøklages over, fastslår vestjysk landboformand.

 

Af Anita Corpas

 

– Nu er selv miljøministeren fuldkommen magtesløs. Ingen tør lave frivillige aftaler med myndighederne længere, påpeger Søren Christensen.

Han er harm over, at Natur- og Miljøklagenævnet ikke vil acceptere de vejledninger, som staten selv tildeler landmændene.

– Det er helt uacceptabelt, at klagenævnet træffer afgørelser ud fra sine egne regler.

– De standser al vækst i landbruget, selv når vi opfylder de anvisninger vi får fra det miljøstyrelsen, siger han.

 

Tre sager i vest

Helt aktuelt er landmænd i Vestjylland fanget i tre klagesager, der forhindret dem i at dyrke jorden, udvide dyreholdet eller plante læhegn.

Og det til trods for, at de opfylder de vejledninger, som Miljøstyrelsen selv har udstukket.

Blandt andet er MVJ sagen omkring Veststadil Fjorde før sommerferien været omkring miljøministerens skrivebord.

– Her blev det slået fast, at kvælstof ikke er et problem, pointerer Søren Christensen.

 

Egne regler

Imidlertid har naturklagenævnet valgt at se bort fra myndighedernes instrukser, og klager nu i stedet over indholdet af fosfor.

Det betyder, at sagen endnu engang er sendt tilbage til kommunen, hvilket efterlader landbruget med kun den mulighed at køre en civilsag ved domstolene.

– Det er simpelthen ikke rimeligt, at naturklagenævnet kan underkende miljømyndighederne.

 

Nedre grænse

Landboformanden forlanger derfor politisk aktion.

– Det er miljøministerens og regeringens opgave, at sørge for at deres anvisninger fungerer og får indført en bagatelgrænse for, hvad der kan klages over.

– For naturklagenævnets klag-selv-bord bør stoppes, fastslår Søren Christensen.

 

Yderligere oplysninger:

Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening – direkte telefon: 2094 0264