65 kilometer vandløb har fået en varm linje

Forslag til billedtekst: Vandløbslaug står stærkere overfor en myndighed, siger Tove Urup Madsen, temaleder i Vestjysk Landboforening. © Foto: Anita Corpas


Aktionskrævende vandløb i Ringkøbing-Skjern er allerede nu dækket ind med kontaktpersoner

Af Anita Corpas

Pible pible. Over 65 kilometer åer og vandløb i Ringkøbing-Skjern Kommune flyder nu stærkere gennem de kommunale korridorer.

– Når et helt vandløbslaug står bag en henvendelse til en myndighed, så vil lodsejerne klart stå stærkere, påpeger Tove Urup Madsen, Teamleder i Natur og Miljø i Vestjysk Landboforening.

Hun er glad for, at Vestjysk Landboforening på under et halvt år allerede har fået etableret 11 vandløbslaug, og initiativet er slået godt an blandt de vestjyske lodsejere.

– De åer og vandløb, der, ifølge den foreløbige vandplan, på en eller anden måde kræver aktion, er derfor nu dækket ind med kontaktpersoner, siger Tove Urup Madsen.

Alle er velkomne

Imidlertid vil landboforeningen gerne have flere lodsejere med, hvis der er interesse for det. Også gerne de lodsejere for vandløbsstrækninger, hvor der ikke umiddelbart kræves en indsats.

– Nogle lodsejere ser måske fordelen ved et vandløbslaug, og de må meget gerne møde op til fællesmødet sidst i februar, selvom de ikke har modtaget en personlig invitation, fastslår Tove Urup Madsen.

Hun tilføjer, at man blot skal huske at tilmelde sig mødet og angive hvilket vandløb, man repræsenterer.

Færdig i vest

Vestjysk Landboforening gik allerede i august i gang med en møderække for vandløbslaug, forud for Landbrug og Fødevarers landsomfattende initiativ.

Med offentliggørelsen af den nye vandplan blev mange vandløbsstrækninger enten fjernet eller udskudt til næste vandløbsperiode.

– Vi har derfor være i god tid. Så mens man mange steder i landet stadig er i etableringsfasen, er vi altså stort set i mål med at oprette vandløbslaug for de vandløb, hvor der skal ske en yderligere indsats som følge at de vandplaner der nu foreligger, fastslår Tove Urup Madsen.

Informationsmøde vedr. oprettelse af vandløbslaug.
21. februar 2012 kl. 13.00

Vestjysk Landboforening, Herningvej 3-5, Ringkøbing.

Yderligere oplysninger:
Tove Urup Madsen, Teamleder for Natur og Miljø i Vestjysk Landboforening, direkte telefon, 3063 5864

BONDE-BLOGGEN Okt. 20112
Formand for Vestjysk Landboforening fortæller om vandløbslaug.

BONDE-BLOGGEN: Vandløb skal have kontaktperson

Vestjysk Landboforening tager nu initiativ til at få koblet kontaktpersoner sammen med kommunes vandløb.
Formået er, at gøre kommunikationen omkring at få vandløbene nænsomt beskåret for grønt mere enkel, således at vandet fra markerne kan løbe frit.

Det ambitiøse mål er, at hvert eneste vandløb fremover får sin egen kontaktperson.
Produceret for Vestjysk Landboforening

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.