Flad fornemmelse at vinde sag på kommunalt smøl

jepsen-net

I over ti år har der ligget en offentlig cykelsti langs den mark, hvor Erik Jepsen vil plante læhegn. Men DN mener, at et læhegn vil skræmme gæssene – ikke de cyklende turister, siger Erik Jepsen.
Foto: Anita Corpas.

Tekst og foto for Vestjysk Landboforening

 

Vestjysk landmand har nu Natur- og miljøklagenævntes ord for, at han må plante træer i sin randzone.

Imidlertid falder afgørelsen på baggrund af kommunalt smøl. Bekymrende ærgerligt, mener landboformand.

Af Anita Corpas / corpas&co

Da landmand og mælkeproducent Erik Jepsen fra Stadil i Vestjylland fik ideen om at plante et læhegn langs sin mark drømte han ikke om, at hans træer skulle blive genstand for en tre år lang principiel sag.

I dag har den vestjysk landmand vundet over systemet.
Men ikke på baggrund af, at landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevarer via Vestjysk Lbf. omgående satte deres advokater på sagen. Heller ikke fordi han nødvendigvis har ret.

Erik Jepsen har vundet sagen, fordi Ringkøbing-Skjern Kommune brugte for lang tid, og lod sagen ligge hen i mere end seks måneder.
Det har fået Natur- og miljøankenævnet til at afvise klagen fra Danmarks Naturfredningsforening (DN).

– Jeg har det rigtig godt med, at den lille mand for en gangs skyld har kunnet vinde over systemet, men det er en flad fornemmelse, at det skal ske på baggrund af en fodfejl, siger Erik Jepsen.

Sagen kort

I 2010 gav Ringkøbing-Skjern Kommune landmand Erik Jepsen afslag på at plante træer på en strækning på samlet 750 meter langs sine marker.

Afslaget fik Landbrug og Fødevarer til at tage sagen som en principsag.

Danmarks Naturfredningsforening klagede efterfølgende over landmandens ønske om læhegn, og pegede blandt andet på, at gæs vil få ødelagt deres fourageringsareal. Og det til trods for at der ligger en offentlig cykelsti langs landmandens marker.

Imidlertid lå sagen hen hos kommunen i for lang tid.

Den endelige klageinstans; Natur- og Miljøklagenævnet hæfter sig i sin afgørelse især ved, at kommunen har sagen liggende i over seks måneder.

Nævnet afviser derfor klagen og forkaster alle DN’s synspunkter, og Erik Jepsen kan nu plante sine træer.

Men at han kan også kan plante dem i en randzone skyldes udelukkende, at han har søgt, inden randzoneloven trådte i kraft.

Ærgerlig formand

Imidlertid skaber sagens udfald ikke jubel i landbrugets organisation.

– Sagens udfald danner desværre ingen præcedens, og det er bekymrende ærgerligt, at systemet hænger sig mere i lovtekster end ser på de faktiske forhold, siger Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening.

Han peger på, at hverken landbrug, rådgivere eller landbrugets topadvokater er blevet klogere på reglerne.

– Sagens udfald er positiv for Erik Jepsen. Men det burde være en menneskeret for alle landmænd at sikre sine dyr læ på sin ejendom, fastslår Søren Christensen.

Yderligere oplysninger:
Tove Urup Madsen, teamleder Natur og miljø hos Vestjysk Landboforening – direkte tlf. 3063 5864.
Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening – direkte telefon: 2094 0264.