Håndsrækning til gåseplagede landmænd

Langs hele den jyske vestkyst meldes om enorme flokke af bramgæs, der slår sig ned og hærger vintersæden. Men plagen kan mindskes med gode argumenter.

PRESSE tekst og foto til web og tryk – VESTJYSK LANDBOFORENING

 

Af Anita Corpas

 

Stadig flere bramgæs kommer op fra Tyskland og slår sig ned primært langs den jyske vestkyst, hvor de hærger de nysåede marker.

 

Flere vestjyske landmænd har ansatte, der dagligt med svingende succes, skræmmer gæssene væk fra markerne. Men i flere tilfælde har mange landmænd helt opgivet at dyrke vintersæd på attraktiv landbrugsjord.

Imidlertid har Skov- og Naturstyrelsen en håndsrækning til de landmænd, der er særligt plagede af gæs.

Massive flokke af gæs slår sig ned i Skjern Ådal og ribber landmændenes marker for vintersæd.

Foto: Anita Corpas.

 

For landmænd kan søge om at få en dispensationsbevilling til at skyde de fredede bramgæs, hvis bestand er eksploderet over de seneste 30 år.

 

Prøv alt andet først

Styrelsen har ikke umiddelbart gjort noget særligt for at markedsføre muligheden, og for at opnå en dispensationsbevilling skal alle andre muligheder også først være definitivt udtømt.

 

– Der skal gode argumenter til for at opnå en dispensation. Landmanden skal have gjort en markant og helhjertet indsats for at skræmme gæssene fra markerne, understreger skovrider Ulrik Lorenzen, Skov- og Naturstyrelsen i Blaavandshuk.

 

– Det er jo meget kontroversielt at skyde dyr, der er på EU’s liste over fredede dyr, pointerer han.

Der er i Blaavandshuk endnu hverken modtaget eller udstedt en sådan dispensation.

 

Ok at skyde gæs

Bestanden af den fredede Bramgås er over de seneste 30 år eksploderet i omfang, så den i dag består af 700-800.000 gæs.

Formanden for Ringkøbing-Skjern Jagtforening, Harry Jensen har tidligere peger på, at en løsning kan være at udvide den nuværende jagtsæson med yderlig en måned.

 

Men det er en urealistisk løsning, mener Jesper Madsen, forskningschef ved Danmarks Miljøundersøgelse (DMU).

 

– Det er ikke realistisk at regulere antallet af gæs ved at udvide skydesæsonen. Der skal skydes helt enormt mange gæs for at reducere bestanden. Der skal mindst skydes 100.000 gæs og det kan ikke lade sig gøre, siger Jesper Madsen.

 

Men han tilføjer, at der ikke umiddelbart er biologiske hindringer for at regulere i bestanden af den fredede bramgås.

– Bestanden vil sagtens kunne bære en regulering, fastslår han.

 

Læs mere: Gåseplage koster vestjyske landmænd millioner

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.