Kommune fastholder beregninger om udvaskning i mvj-aftaler

Selvom mvj-aftalerne er forskellige er vurderinger om udvaskning af kvælstof foretaget ud fra et gennemsnit, skriver miljøafdelingen i Ringkøbing-Skjern i en skrivelse.

Det betyder, at de tal der ligger til grund for kommunens vurderinger om merbelastning til Stadil Fjord står fast.

Vestjysk Landboforening har indkaldt til hastemøde mandag for de berørte mvj-landmænd, der har fået tilladelse til at dyrke jorden på de nye vilkår.

– Det er meget vigtigt at overholde klagefristen, hvis der er landmænd, der vil klage over afgørelsen, påpeger natur- og miljøchef Tove Urup Byberg i Vestjysk Landboforening.

 

Af Anita Corpas

 

De tal Ringkøbing-Skjern Kommune baserer sine beregninger på for udvaskning af kvælstof til Stadil Fjord er ikke for høje.

Det er resultatet af det eftertjek af egne beregninger kommunens miljøafdeling har foretaget ovenpå mvj-mødet I Tim.

På mvj-mødet I Tim rejste en stadilølandmand tvivl om, hvorvidt den kvælstofsnorm kommunen har anvendt i sine beregninger for udvaskning var for højt.

Det er den ikke, fastslår kommunens miljøafdeling, der har gennemgået forudsætningerne, og herfra fastholder man beregningerne.

 

“Afgrødernes kvælstofnorm varierer, dels fordi afgrødernes økologi er forskellig, dels fordi den høstede mængde kvælstof også er varierende og er fastsat ud fra afgrødernes næringsbehov for optimal vækst”, hedder det i skrivelse fra kommunen.

 

Hastemøde for berøret landmænd

I Vestjysk Landboforening tager man afgørelsen fra kommunen til efterretning og noterer sig, at fristen for at klage står fast – altså den 6. april.

 

– Vi har indkaldt alle berørte landmænd til møde, fordi det er væsentligt at overholde klagefristen, såfremt der er landmænd der vil klage over afgørelsen, porienterer Tove Urup Byberg, natur- og miljøchef i landboforeningen.

Hun tilføjer, at der ved mødet deltager jurister fra landbrugets rådgviningscenter I Skejby.

 

Tvivl om aftalelængde

Juristerne drøfter i øjeblikket, hvorvidt de tilladelser til at genopdyrke jorden med de nye vilkår, som er sendt ud til landmændene kun – som kommunen gør opmærksom på – kan gælde frem til at de nye vand- og naturplaner træder I kraft.

– Ingen aner, hvornår de planer bliver til virkelighed, derfor er juristerne meget tvilvende overfor, hvorvidt sådanne tidsbegrænsede afgørelser kan være lovlige, påpeger Tove Urup Byberg.

 

Hastemøde i Vestjysk Landboforening om mvj:

Mandag den 29. marts kl. 13.30.

Chefkonsulent Ole Kirk fra Landscenteret i Skejby deltager i mødet.

 

Han vil redegøre for muligheden for at søge erstatning over afgørelsen og fortæller om de juridiske aspekter i forløbet fremadrettet.

Mvj-mødet i Tim den 18. marts 2010