Lokalreaktion: 20 års forarmelse af jorden er slut

Vestjysk Landbforening © Pressefoto: Anita Corpas

Vestjysk Landbforening © Pressefoto: Anita Corpas

Det bli’r dejligt at dyrke godt korn igen, siger Niels Chr. Poulsen, planteavler og medlem af miljøudvalget i Vestjysk Landboforening.

PRESSETEKT & FOTO VESTJYSK LANDBOFORENING

Eva Kjer Hansen (V) sender forslag i høring om at gødningsnormerne hæves allerede fra næste år.

– Det er en voldsom tilfredsstillelse, at ministeren nu stopper kravet om, at landmænd skal udsulte jorden, siger Niels Chr. Poulsen, planteavler og medlem af miljøudvalget i Vestjysk Landboforening.

Tekst & foto; Anita Corpas

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har netop sendt forslag i høring om at gødningsnormerne hæves allerede fra næste år.

– Det er langt om længe og meget glædeligt, at ministeren nu ændrer på gødningsnormerne, siger Niels Chr. Poulsen, planteavler og medlem af miljøudvalget i Vestjysk Landboforening.

Han forklarer, at danske landmænd med stor frustration i over 20 år og efter politiske krav tiltagende har udpint jorden.

– Det har betydet to milliarder kroner i samlet tab om året i henholdsvis manglende udbytte og ekstra udgifter til køb af proteiner i udlandet.

– Det har haft det ydmygende resultatet, at kvaliteten af dansk korn i år er målt til noget nær det ringeste i hele Europa, siger Niels Chr. Poulsen, der som landmand har haft det rigtig skidt med at pine jorden og se planterne mangle næring.

– Det er en voldsom tilfredsstillelse igen at måtte pleje vores marker, så planterne kan gro og udvikle sig optimalt, siger han.

Politikere snydt

Krav om gødningsnormer blev indført for over 20 år siden, men det har aldrig været meningen, at undergøde i så stor stil, siger Niels Gylsen Buch, teamleder i Planteavl hos Vestjysk Landboforening.

– Politikerne er blevet snydt undervejs. De har aldrig set det fulde billede, men har kun set tal på kort sigt.

– Det betyder, at jorden nu er undergødsket med over 20 procent, så den i dag er udsultet og forarmet. Det har aldrig været meningen, siger Niels Buch.

Også lært gode ting

Imidlertid har gødningsnormerne også bidraget med noget godt.

– Nu får vi mulighed for at genopbygge jordens frugtbarhed, og det er svært tiltrængt.

– Men tag ikke fejl. Vi har også lært gode ting som at holde jorden plantedækket og bruge efterafgrøder. Men undergødning har været et meget dyrt virkemiddel i forhold til at beregne udvaskning, understreger Niels Buch, der sagtens kan forstå, hvis budskabet kun bringer forsigtig jysk optimisme hos landmændene.

Kun forsigtig glæde

– Vi skal huske, at vandplan II er i høring. Så selvom vi får lempelser nu, kan der meget vel komme restriktioner, der rammer andre langt mere restriktivt.

– Og vi er slet ikke i mål endnu i forhold til miljøregulering, så længe de modeller, der anvendes til beregning, stadig har så usandsynlig lav statisk sikkerhed, pointerer Niels Buch.