Vind kan sikre Wedelslund Gods

I denne lavning ønsker Jesper Ungstrup Nielsen fra Wedelslund Gods at opsætte vindmøller, der kan sikre alternativ indtjening til godsets drift og vedligehold.
© Foto: Anita Corpas.

 

PRESSEMEDDELELSE

tekst og foto af Anita Corpas
WEDELSLUND GODS, Galten i Skanderborg

Indehaver af Wedelslund Gods ved Galten, Jesper Ungstrup Nielsen har sendt en indtrængende anmodning til medlemmerne af Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune.

Det sker, fordi udvalget i dag behandler kommunens vindmølleplan og ganske overraskende overvejer at skrive godsets ønske om grøn energi helt ud af kommunens vindmølleplaner.

– Vi er meget forbavsede over, at man vil dumpe os allerede i den indledende fase. Specielt fordi meget af argumentationen mod møllerne er baseret på helt ufaktuelle oplysninger, siger Jesper Nielsen.

Han peger også på, at det må være i kommunens interesse, at imødekomme regeringens nationale 2020 mål om vedvarende energi.

Objektiv beslutning

I sin skrivelse anmoder Jesper Nielsen derfor udvalget om, at den endelige beslutning, om der må opstilles vindmøller eller ej, sker på et fagligt grundlag og ikke en række tilfældige gisninger.

– Vi søger mulighed for at udarbejde en objektiv VVM redegørelse for mølleidéen, frem for at man eventuelt forkaster et visionært projekt allerede i dets fødsel, forklarer han.

Lokal medvind

I sin henvendelse til udvalget lægger Jesper Nielsen ikke skjul på, at det ligger ham meget på sinde økonomisk at fremtidssikre stedet og dets arbejdspladser.

– Det er vigtigt for os som ansvarlige for Wedelslund Gods og de familier, som ernæres ved godsets drift, fortsat at kunne udvikle virksomheden i en moderne retning, siger Jesper Nielsen.

Han forklarer, at arbejdspladser og lokal udvikling er afgørende elementer for at sikre vækst i et lille samfund.

Fx vil mølleprojektet genere cirka 40 arbejdspladser i etableringsfasen. Ligesom lokalområdet omkring vindmøllerne får mulighed for at få del i de 800.000 kroner, møllerne i kommunen vil bidrage med til den grønne fond i Energinet Danmark.

– Det giver lokalsamfundet en enestående chance for at søge midler til fx  rekreative tiltag eller kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger, pointerer Jesper Nielsen.

Banken bakker op

Bliver mølleprojektet en realitet, vil de tre vindmøller kunne forsyne 6000 husstande i Skanderborg Kommune med vedvarende energi.

Og finansieringen til en samlet sum af 100 millioner kroner er også på plads.

– Det er ingen hemmelighed, at landbruget helt generelt er i vanskeligheder. Derfor er det opløftende, at pengeinstitutterne er meget positive, når det drejer sig om at finansiere tiltag til vedvarende energi, siger Jesper Nielsen.

Ligeledes er der behov for at tænke i rentabilitet og alternative udbytter efter at godsets 4.800 kvadratmeter fredede bygninger de seneste år er renoveret for godt 25 millioner kroner.

Markant interesse

Til trods for modstand imod møllerne er interessen for køb af mølle-anparter markant stor.

Erfaringer fra især Vestjylland viser, at mølleanparter hurtigt overtegnes med op til 300 procent allerede i etableringsfasen.

Imidlertid er der forkøbsret på anparter for alle lokale indenfor en radius af 4,5 kilometer.

– Flere lokale beboer har meldt sig positivt interesserede, hvoraf en enkelt umiddelbart har udtrykt ønske om at ville købe anparter for en lille million, siger Jesper Nielsen og understreger;

– Jeg har respekt for, at der er forskellige meninger om vindmøller – også om hvor de skal stå, men det må være rimeligt, at beslutning om vindmøller tages på et sagligt grundlag, fastslår han.

Det tager mindst fire måneder og koster 250.000 kroner at udfærdige en VVM-redegørelse, hvilket er en omkostning lodsejeren selv skal betale.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.