VJL / Biogas er en vindersag – men det kræver hjælpekroner

Folketingets Energipolitiske udvalg på besøg hos Vestjysk Landboforening.

© Fotos: Anita Corpas

 

Folketingsmedlemmer er på energi-tour i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I løbet af to dage får Folketingets Energipolitiske udvalg overblik over de energi-fyrtårne, der skal være med til at gøre kommunen selvforsynende med flere former for vedvarende energi inden udgangen af 2020.

 

På etapen hos Vestjysk Landboforening slog kommunens bioenergikoordinator det helt fast; Biogas er en vindersag for alle – men der skal hjælpekroner til.

 

Af Anita Corpas

 

Folketingets Energiudvalg med formand Jens Kirk (V) i spidsen er på todages energi-rundtour i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

I den historiske mødesal hos Vestjysk Landboforening – der er fra 1913, bygget af landbrugets egen kreditforening og fra en tid, hvor der kun blev lånt penge ud til landbruget – redegjorde bioenergikoordinator Lars Byberg om kommunens fremtidige bio-visioner.

 

Og der er stadig penge i landbrug.

Dels er der penge i energipil, hvoraf Ringkøbing-Skjern allerede er størst og først med 500 hektar jord tilplantet med pil, dels med store mængder gylle.

 

Folketingets energiudvalg blev inviteret ind i den historiske mødesal hos Vestjysk Landboforening – der er fra 1913, bygget af landbrugets egen kreditforening og fra en tid, hvor der kun blev lånt penge ud til landbruget.

 

Men til trods for at Ringkøbing-Skjern har den største intensitet af dyreenheder i hele landet, så udnyttes gyllen ikke, hvilket slet ikke giver mening, eftersom pil og biogas har den allerstørste betydning for reduktion af CO2, forklarede Lars Byberg.

 

Masser af gylle venter

Biogas kan opfylde 20 procent af Ringkøbing-Skjern Kommunens samlede energibehov.

 

– Men gyllen er stort set ikke udnyttet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Og er der noget vi har, så er det gylle, sagde Lars Byberg og tilføjede;

– Så lad bare naturgassen ligge i Nordsøen, så længe som muligt.

 

Han redegjorde for de mange fordele, der er ved at udnytte biomassen.

– Det er en vedvarende energi, der reducerer drivhuseffekten, åbner for nye indtægtsmuligheder for både landbrug og industri, og så indeholder biogassen også eksport potentiale.

 

– Endelig vil anvendelse af gylle også bygge bro mellem land og by. Det giver et lokalt tilhørsforhold, når borgerne oplever, at det der giver strøm i husene kommer fra landbruget, påpegede Lars Byberg.

 

Biogas er en vindersag for alle

Planen er, at 80 procent af den husdyrgødning, der er i Ringkøbing-Skjern Kommune, skal anvendes til biogas i decentrale biogasanlæg og eventuelt i det centrale anlæg mejerigiganten Arla gerne vil stå for.

 

Det betyder, at den vestjyske storkommune om senest 10 år vil være i stand til at producere 100 mio. kubikmeter biogas, hvilket vil erstatte brugen af 100.000 ton olie.

Imidlertid kræver projektet stor politisk vilje – og fødselshjælp til at skaffe 1,3 mia. anlægskroner for at producere så meget biogas.

 

Derudover skal politikerne justere varmeforsyningsloven og sikre, at planloven ikke spænder ben for at de centrale anlæg kan bygges ud, sagde Lars Byberg og pointerede, at der mangler startkapitel.

– Projektet med biogas falder formentlig mellem to stole, når der skal søges midler gennem de sædvanlige kasser. Derfor er der brug for kontant fødselshjælp, sagde han og opfordrede;

– Hæv el-afregningen – for at få det her projekt ud over rampen.