Faglig dag i VL

Faglig dag i Vestjysk Landbofoening

FAGLIG DAG: Knapt 200 landmænd kom til Faglig Dag i Vestjysk Landboforening, hvor de blev præsenteret for alt fra flyvende droner til en syngende folketingspolitiker. Og det går generelt forrygende for de vestjyske landmænd, som ligger lunt over landsgennemsnittet med deres produktionstal. Ida Ringgaard, chef for produktion forstår dog helt som vanligt at sætte barren højt. – Alle kan komme op på to ton med den mest umulige besætning og umulige bonde, sagde hun og sendte desuden en kontant appel til de tilstedeværende fra den finansielle sektor; Hold op med at presse kvægbønderne til at så alt til med græs. Især økologer har ikke haft grovfoder nok til sine køer. Det er en frygtelig situation for en økolandmand. Det kan bankerne godt tage med hjem.

Læs mere

Et hestearbejde af en bønne – Hestebønnen er et attraktivt alternativ til importeret soya

FAGLIG DAG: Hestebønnen er ikke så vanskelig som rygtet vil vide. Dyrket på egnede arealer, giver den det mest stabile høstudbytte ud af de mest anvendte bælgsædsarter, sagde planteavlsrådgiver Karsten Simonsen. Han anbefaler helt klart økologer at overveje hestebønnen for dens kvalitative protein, høje selvforsyningsggrad – og som perfekt alternativ for den økologisk usikre importerede soya

Læs mere