Ejerskifte skal ske til fast dato

Boi & Kim
Både Boi Nielsen og Kim Gohr Nielsen var fra start meget bevidste om, at gensidig respekt var afgørende for, at samarbejdet kunne fortsætte. Foto: Anita Corpas
 

PRESSE tekst og foto for Vestjysk Landboforening

HUSK: tilmelding til Grete Hansen, Vestjysk Landboforening.

Alt for mange ejerskifte ender i tragedie, fordi den gamle ikke vil give slip, og den unge ikke får lov at tage fat.

Derfor er det allervigtigste for et succesfuldt generationsskifte en fast overtagelsesdato, siger nyere gårdejer og landmand Kim Gohr Nielsen fra Velling. Den 4. november fortæller han om sit eget generationsskifte til ejerskiftemøde hos Vestjysk Landboforening.

Af Anita Corpas / corpas&co

En fast overtagelsesdato. Det er det allervigtigste for et succesfuldt gårdskifte.
– Så kortfattet kan det siges, fastslår 34-årige landmand Kim Gohr Nielsen.

Den 1. Januar 2009 overtog han selv Troldholmgaard ved Velling i Vestjylland efter 67-årige Boi Nielsen ved en såkaldt succession. Et generationsskifte, hvor Kim Gohr Nielsen som medarbejder frem for slægtning forud var ansat tre et halvt år hos Boi Nielsen.

Altid gnidninger
– Jeg har hørt om så mange strandede generationsskifte, fordi den gamle er for stejl og ikke vil give slip, siger Kim Gohr Nielsen.

Mandag den 4. november fortæller han om sit eget generationsskifte til ejerskiftemøde hos Vestjysk Landboforening.

Om de gnidninger, der naturligvis er, om de forskellige måder at udføre arbejdet på, og om de nye tiltag, der kan sætte sindene i kog.

– I dag er har jeg lært at tælle til ti, inden jeg siger noget. Det er godt at tænke sig om, inden ordene bare vælter uda æ mund, siger han lunt til Vestjysk Landboforenings hjemmeside; vjl.dk.

Gensidig respekt
Kim Gohr Nielsen virker umiddelbart nøjagtig som sin forgænger som et folkekært menneske, og at de to mænd formentlig ville gå godt i spænd, havde Boi Nielsen også tidligt set.

– Jeg tænkte, at ham kunne jeg blive enige med, og vi kan holde hinanden ud, så jeg har været heldig. For det er væsentligt, at det går Kim godt, siger Boi Nielsen.

Begge landmænd var fra start meget bevidste om, at gensidig respekt er en afgørende faktor for, at samarbejdet kunne fortsætte.

– Vi vidste, at havde vi et respektfuldt samarbejde og var ordentlige overfor hinanden, så kunne Boi også fortsætte med at komme på gården, siger Kim Gohr.

Orden i sagerne
Imidlertid er det vigtigt at have pengesagerne og papirerne i orden, pointerer Kim Gohr Nielsen.

– Vi havde en god mand til at styre det hele i Bernt Klok (red. revisor hos Vestjysk Lbf.).
– Uden ham, havde vi ikke klaret det så godt. Han sørgede for, at alle papirer var i orden.

– Det var også ham, der foreslog en fast overtagelsesdato, så vi havde noget at gå efter. Det er jeg taknemmelig for i dag, siger Kim Gohr Nielsen.
– Det var godt at tænke på, når Boi havde vetoret, siger Kim Gohr med en varm latter.

Også Boi Nielsen har mærket, at det kan være svært at holde sig tilbage, når ejerskiftet er en realitet.
– Men jeg forsøger, selvom jeg jo meget gerne vil blande mig, siger Boi Nielsen og Kim Gohr slår fast;

– Til gengæld tager vi yngre heller ikke skade af at få albuerne lidt ind til kroppen og lære, at der også kan være gevinst i at lytte til den gamles viden.

Yderligere oplysninger:
Landmand Kim Gohr Nielsen, tlf. 2962 6989

HVOR/NÅR:
Ejerskiftemøde i Vestjysk Landboforening
Mandag den 4. november 2013 – Kl. 18:00
Rep. Salen Vestjysk Landboforening, Herningvej 3, 6950 Ringkøbing

Indlæg:
Direktør for Landbrug & Fødevarer Søren Gade
Advokat Bent Ramskov
Landmand og nyere gårdejer Kim Gohr Nielsen, Velling

Herefter buffet og bemandede boder med rådgivere indenfor driftsøkonomi, ejendomskontor og miljø

Fakta:
Troldholmgaard omfatter 300 årskøer, 425 hektar planteavl, heraf er 200 ha forpagtet.

Gården beskæftiger fire mand ud over Kim og Boi selv.
Boi inseminerer fast hver morgen, inden folkene drikker formiddagskaffe og arbejdet uddelegeres. Boi laver altid, hvad han har lyst til.