Følsom natur overlades til en langsom død i regeringens treårsplan om mere natur

Økogårdene Skjern Enge

– Det er helt urimeligt at ødelægge privat landbrugsjord for 1,8 milliarder, og endda gøre det uden en konkret arbejdsplan, konkluderer Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening og økologisk kødkvægsproducent. Foto: Anita Corpas

Mere natur og større fælles naturoplevelser lyder visionen i Regeringens nyslået naturplan for en endnu grønnere fremtid.

Imidlertid står der intet om, hvem der skal sikre, at visionerne til 195 millioner skatteyderkroner når i mål, siger en harmdirrende vestjysk landboformand.

– Det er helt urimeligt at ødelægge privat landbrugsjord for 1,8 milliarder og endda uden en konkret arbejdsplan, pointerer han.

Af Anita Corpas

Regeringens naturplan med miljøminister Kirsten Brosbøll som jordmoder koster danske landmænd med §3 natur ifølge Videncentret for Landbrug 1,8 milliarder kroner.

Det er forbuddet mod at sprøjte og gøde i de 54.000 hektar særligt følsomme naturområder, der er underlagt Naturbeskyttelsesloven, som harmer den vestjyske landboformand.

– Det er helt urimeligt at ødelægge privat landbrugsjord for 1,8 milliarder, og endda gøre det uden en konkret arbejdsplan, konkluderer Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening og økologisk kødkvægsproducent.

– Miljøministeren gør bare problemerne i dansk landbrug endnu større. Det her vil ramme folk rigtig hårdt, siger han til landboforeningens hjemmeside.

Ingen konkret handleplan

Imidlertid falder det landboformand for nært, at regeringen uden en konkret arbejdsplan tager jorden fra landmændene.

– Hvor er der en konkret plan for, hvem der skal passe de naturarealer, og hvor er pengene til vedligeholdelse, spør’ Søren Christensen, der er alt andet end imponeret af miljøministerens visioner for et mere grønt land.

– Når man foretager så voldsomme indgreb i folks private ejendom, må det som minimum ledsages af en konkret 25-års plan for, hvordan de områder skal vedligeholdes fremover, siger han og pointerer; at landbruget slet ikke er en del af den løsning.

Værdiløs jord

Resultatet af regeringens forbud mod at sprøjte og gøde i §3 områderne gør jorden uanvendelig og værdiløs.

– Jorden bliver så næringsfattig, at den ikke er rentabel til brug for høslet eller afgræsning. I stedet får landmændene ekstraudgifter til mere foder, og når jorden tages ud af omdrift, gror det hele til og bliver usælgeligt.

– Alle ved, at jord der ikke bliver vedligeholdt, mister den natur og det dyreliv, man stræber efter, siger Søren Christensen og tilføjer;

– Hvornår er der nogen, der forstår, at det ikke er landmændene, der er naturens værste fjende, men politikere med uigennemtænkte projekter, som grøn vækst, randzoner og… naturplaner, jeg siger det bare.

Yderligere oplysninger:
Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening, direkte telefon 2094 0264