Landboformand: Miljøminister skaber splid blandt landmænd

Søren Christensen
Det er utroværdig politik og helt urimeligt at gøre så markant forskel på landmænd, raser formand for Vestjysk Landboforening; Søren Christensen.

Miljøminister ruller forbud tilbage. Økologer må gerne sprede gødning i naturområder. Alle andre må ikke.

– Utroværdig politik, der skaber splid blandt landmand, raser vestjysk landboformand.

PRESSETEKST & FOTO VESTJYSK LANDBOFORENING

TEKST & FOTO: ANITA CORPAS

Forbuddet mod at gøde i §3 områder gælder ikke økologer.

Det skriver miljøminister Kirsten Brosbøl i sin fremlæggelse af det lovforslag, som knytter sig til regeringens Naturplan Danmark, og indeholder forbud mod blandt andet at gøde på § 3-beskyttede arealer.

I sine bestræbelser på at få mere jord udlagt som natur aflyser miljøminister Kirsten Brosbøl dermed sit eget forbud mod at gøde i naturområderne – men altså kun for økologer.

– Det er utroværdig politik og en fuldkommen ugennemtænkt skævert, der skaber splid.

– Det er helt urimeligt at gøre så markant forskel på landmænd, raser formand for Vestjysk Landboforening; Søren Christensen.

Useriøs behandling

Den vestjyske landboformand føler sig magtesløs overfor, at landbrugets øverste myndighed laver produktionsvilkår for et professionelt erhverv på så utroværdigt et grundlag.

– Det ene øjeblik hævdes kvælstof at være skadeligt for naturen, det næste øjeblik er det lige meget. Det er simpelthen useriøst.

– Det beviser bare, at der overhovedet ikke er fagligt belæg for at fratage landmænd retten til at gøde i naturområder, fastslår Søren Christensen.

Indrømmer det er ufagligt

I samtlige behandlinger af Naturplan Danmark i Folketinget, har der været stillet spørgsmål. Og miljøminister Kirsten Brosbøl indrømmer da også, at der ikke er fagligt belæg for tiltaget.

”Undtagelsen er ikke begrundet i naturfaglige hensyn men alene hensynet til regeringens mål om at fordoble det økologiske areal i 2020, hedder det i ministerens svar på udvalgsspørgsmål fra Pia Agersteen (DF).

Landbrugets udviklingsenhed; SEGES og brancheorganisationen Landbrug og Fødevarer har flere gange peget på, at lovforslaget om §3 til Naturplan Danmark vil koste danske landmænd 1,8 milliarder kroner i værditab, fordi jorden fremover ikke må gødes, og dermed giver den en forringet drift– og handelsværdi.

Imidlertid bliver det nu kun de konventionelle landmænd, der alene skal bære tabet på de værdiforringelser, der vil ske på deres jorde.

– Det er et kæmpe tillidsbrud. Sådanne hovsaløsninger gør det ikke nemmere at have tillid til myndighederne, fastslår Søren Christensen.