Mere moderne politik kan skabe vækst i landbruget

vl-net2

Formand for Vestjysk Landboforening; Søren Christensen efterlyste i sin beretning en mere moderne politik for landbruget. Fotos: Anita Corpas

Generalforsamling i Vestjysk Landboforening

De politiske barrierer forhindrer vækst i landbrugene, sagde formand for Vestjysk landboforening i sin beretning.

Søren Christensen blev genvalgt for femte år i træk.

 

Af Anita Corpas

Selvom miljøgodkendelser, bureaukrati, randzoner og den udeblevne snestorm havde plads i formandens beretning, blev årets generalforsamling i Vestjysk Landboforening mild som en forårsdag.

En let brise blev sendt i retning af Ringkøbing-Skjern Kommune med tak for et godt samarbejde, og formanden roste også indsatsen hos landbrugets brancheorganisation på Axelborg.

sc-net– Jeg synes, vi har et godt hold i Landbrug og Fødevarer med Martin Merrild som formand og Søren Gade som direktør, sagde Søren Christensen.

Problemer med grødskæring og at komme af med vandet fyldte en del på generalforsamlingen. Både i beretning og i den efterfølgende debat.

– Man er ikke for gode til at holde vandløbene her i kommunen.

– Men det har stor betydning for fødevareproduktionen, at vi kan komme af med vandet, og alle vandløb skal efterses inden de ny vandplaner træder i kraft, sagde Søren Christensen og forklarede, at der i dag er dræn på cirka halvdelen af landbrugsarealerne.

Formand for kommunens miljø og teknikudvalg; Ole Kamp slog dog helt fast, at alle vandløb bliver set efter. ole kamp

– Hvert vandløb har et regulativ, de skal afholdes. Hvis der er problemer, kommer vi ud og graver det op, sagde Ole Kamp og understregede, at vandløb ikke kun er til afledning.

Han glædede sig især over laksen er tilbage i flere vandløb.

Imidlertid fik de folkevalgte politikere vanen tro adskillige prik med høtyven, eftersom det er de politiske barrierer, der forhindrer vækst i landbrugene, mener formanden.

– Ønsket om generelle restriktioner frem for en målrettet indsats skaber et tungt bureaukrati frem for et godt samarbejde, sagde Søren Christensen og pointerede, at der bør tilstræbes en mere moderne miljøregulering med fokus på udledning frem for produktion.

– Vi skal have regler for, hvad landbruget må udlede, frem for hvor meget det må producere, sagde Søren Christensen.

Han forklarede, at der fx i krav om antal af dyr ikke tages hensyn til, at landmanden reducerer miljøbelastningen per husdyr med ny teknologi.

Randzoner og vandplaner er andre eksempler på uhensigtsmæssig generel regulering, hvor der kunne opnås større genvist med målrettede tiltag, tilføjede Søren Christensen og slog fast;

– Kære politikere, hvis I vil have vækst, så er vi klar til at hjælpe, men det kræver, at vi ikke er begrænsede af restriktioner.

esben lundeOg landmændenes frustrationer bliver hørt, forsikrede lokal venstremand og folketingspolitiker Esben Lunde Larsen.

Han har overtaget det mangeårige hverv fra Jens Kirk, om at forsvare de politiske handlinger på generalforsamlingen.

– Jeg havde aldrig troet, at vandplanerne blev kendt ugyldige.

– Der gik et sus gennem ministeriet, om at man ikke kan gøre, som man vil, berettede Esben Lunde Larsen.

Regnskab godkendtjensmoller-net

Forsamlingen godkendte enstemmigt foreningens regnskab med blankt påtegning og fremlagt af direktør Jens Møller Nielsen.

Det samlede resultat viste indtægter for 53.832.000 og udgifter for 53.671.000 med et samlet overskud på 372.000 kroner.

Jens Møller Nielsen pegede på, at foreningen for indeværende år har sendt 1,2 millioner kroner retur til medlemmerne, og at der i budget for 2013 desuden er kalkuleret med uændrede priser for tredje år i steg.

 

Fra generalforsamlingen i Vestjysk Landboforening blev følgende valg foretaget.

sc1-netFormandsvalget:

gdr. Søren Christensen blev genvalgt som formand

Genvalgt til bestyrelsen for en treårig periode:

gdr. Niels Kristian Poulsen, No

gdr. Hans Chr. Tylvad, Hanning

Genvalgt til Rådgivningsforum for en toårig periode:

gdr. Torben Sønderby

gdr. Chr. Aarup

gdr. Henrik Kjær

gdr. Poul Børge Jensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.