Millionerne ligger i kviestalden

Vestjysk Landbforening

Kalveekspert Rikke Engelbrecht og chefrådgiver Ida Ringgaard viser vej til flere penge på NutriFair.
© Foto: Anita Corpas

På landbrugsmessen NutriFair i Fredericia den 21-22. januar afslører Vestjysk Landboforenings rådgiverteam kroner og øre på gevinsten af at fodre kalve dyrt og generøst.

De vestjyske kvægrådgivere står for Europas første beregning på det felt nogensinde og kan nu dokumentere, at over en halv million kolde kontanter ligger og venter i kviestaldene.

PRESSETEKST OG FOTO for VESTJYSK LANDBOFORENING

Tekst og foto: Anita Corpas

Vestjysk Landboforenings rådgiverteam for kvæg er for tredje år i træk inviteret til at give indlæg på den top-specialiserede landbrugsmesse; NutriFair i Fredericia.

Chefrådgiver for kvæg; Ida Ringgaard og kalveekspert Rikke Engelbrecht afslører også denne gang nye mælkeveje til flere penge.

For ifølge de to ligger guldet i kviestalden.

– Der er et stort uudnyttet potentiale. Og landmændene bør ikke gå glip af ressourcen, pointerer Ida Ringgaard og peger på to umiddelbare muligheder for øget vækst på kvægbedriften.
Enten ved at producere mere mælk eller ved at sikre mere tilvækst.

Første gang i Europa

Det er kalveekspert Rikke Engelbrecht, der for første gang i Europa nogensinde har udarbejdet økonomisk beregninger på effekten af at fodre kalvene optimalt og dermed sikre kalvene en ønsket tilvækst på et kilo om dagen.

– Formålet er at skabe sunde dyr med en høj daglig tilvækst.

– Nu kan vi dokumentere omfanget af den økonomiske gevinst ved at udnytte hele kalvens vækstpotentiale, siger kalveekspert Rikke Engelbrecht.

Hun forklarer, at mest forskning tænker i sundhed frem for økonomi.

– Ingen har derfor tidligere beskæftiget sig med de langsigtede økonomiske konsekvenser af at fodre optimalt, siger hun.

På den baggrund kan der dokumenteres en gevinst på over en halv million kroner beregnet på en gennemsnitsbedrift med 200 køer ved rent ud sagt at fodre dyrt og generøst.

Nedsætter kælvningsalderen

Ifølge Ida Ringgaard bonner resultatet af beregningerne ud med 200.000 kroner i sparet likviditet, når kalve med optimal tilvækst kan stå klar til kælvning langt tidligere end normalt.

Kælvningsalderen kan dermed barberes med ca. tre og en halv måned, og sparer bundet likviditet i form af foder og sengepladser, mener Ida Ringgaard.

– Det der virkelig batter på bundlinjen er friske dyr i malkestalden, der holder længere og beregnet kan de yde for ca. 300.000 kroner mere mælk, siger hun og forklarer; at der er flere penge i at have produktive dyr og at likviditet lige nu er den mest knappe ressource i dansk landbrug.

– Derfor er det allervigtigste mål at få frigjort likviditet og en samlet gevinst på ca. en halv million kroner på 200 dyr er intet mindre end fantastisk, siger Ida Ringgaard og slår fast;

– Vi skal udnytte potentialet fuldt ud og sætte mål for en øget holdbarhed hos køerne, for bedrifterne skal ikke nødvendigvis have flere dyr, men i stedet lave dyr, der holder.

– Det er en succes, når hver ko giver 50 tons mælk, inden den forlader malkestalden, siger hun.

NutriFair 21.-22. Januar 2015
Fonden MESSE C
Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia