Landmænd kan søge om at skyde gåseplage

gas-net

Det er ikke rimeligt, at landmændene skal bære udgiften i form af ribbede marker, siger landboformand, Søren Christensen.
Arkivfoto: Anita Corpas

Link til ansøgningsside om regulering, Naturstyrelsen:

Presse tekst og foto – vjl.dk

Langs den jyske vestkyst meldes om store flokke af gæs, der slår sig ned og hærger vintersæden.
Men plagen kan mindskes ved at søge om at regulere gæssene, opfordrer landboformand

Af Anita Corpas

Flere landmænd melder lige nu om tiltagende gåseplage langs den jyske vestkyst, hvor gæs slår sig ned og hærger de nysåede marker.

Det er i og for sig ikke en ny situation. Men at man ikke fodrer gæssene mere, det er nyt.

– Det har fået gæssene til både at komme tidligere og til at være mere aggressive overfor de nysåede marker, siger Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening.

Han bliver helt aktuelt kontaktet af kolleger, der føler sig magtesløse overfor flokke af gæs, der æder afgrøder.

– Det er ikke rimeligt, at landmændene skal bære udgiften i form af ribbede marker.
– Men man kan rent faktisk søge om at få lov at regulere gæssene, påpeger han.

Forinden er det dog et krav, at landmændene i første omgang skal forsøge at jage gæssene væk fra markerne.

Til det formål er især papirsække eller flamingokasser særligt velegnet som skræmmeobjekt, oplyser Naturstyrelsen, Blåvandshuk.

Nem adgang at søge
Naturstyrelsen har ved enkelte klik gennem internetportalen virk.dk åbnet for ansøgning med digital signatur.

Her kan man indtaste oplysninger om gåseart, hvilke skader man søger at undgå, og bekræfte at andre muligheder er udtømt.

Hvis betingelserne er opfyldt, modtager man tilladelse til at regulere på en mail.

Ansøgere uden digital signatur udfylder skema på virk.dk og sender den til den lokale vildtkonsulent.

Efterfølgende skal man samme sted indberette, hvor meget vildt der er reguleret.

Jagt fra næste år

I år har man valgt ikke at fodre gæssene som vanligt. Især fordi den græsædende bramgås er begyndt at foretrække korn frem for græs.

Eftersom der er 10 gange så mange bramgæs end kortnæbbede gæs, er det ikke vejen frem, siger landboformanden og peger på, at det højst sandsynligt ifølge den nye jagtlov, der træder i kraft per april, bliver tilladt at drive jagt på gæs i en periode fra næste år i januar.

– Det ser vi frem til, for problemet med mange gæs svinger meget.
– I en uge er der ingen, mens der pludselig kan være 5-10.000 gæs på en mark, siger Søren Christensen.