Parcelhusejere til landboformand; Hjælp os mod vandet

Sven Erik Aarup/DejbjergLandboformand Søren Christensen peger på, at de høje Landboformand Søren Christensen peger på, at de høje vandstande er et tiltagende problem. Foto: Anita Corpas

Magtesløse parcelhusejere og landmandskolleger i Skjern sender bøn til formand for Vestjysk Landboforening; Hjælp os med få gang i Ringkøbing-Skjern Kommune.

– Jeg synes, det er positivt, at vi i landbruget bliver opfordret til at gøre noget for, at kommunen erkender, at der skal nye løsninger til for at lede vand hurtigere væk fra å-systemet, fastslår Søren Christensen.

Af Anita Corpas

Hvert år i august klager vestjyske bønder over, at vandet fosser ud over å-systemet og langt ind over markerne omkring Skjern.

De høje vandstande er et tiltagende problem, eftersom nye restriktioner for at vedligeholde vandløbene nedsætter afgangen for vandmasserne.

– Allerede i august havde jeg fat i Ringkøbing-Skjern Kommune for at få dem til at vedligeholde vandløbene.

– De har også været her, men indsatsen er ikke tilstrækkelig, og vandet kan ikke blive ledt hurtigt nok væk, siger Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening.

De seneste dage har magtesløse parcelhusejere og landmandskolleger kimet landboformanden ned.

– Mange ved ikke, hvad de skal gøre, eller orker ikke at tage kampen. De ringer for at få os til at gøre noget, siger Søren Christensen.

Imidlertid har de massive vandproblemer en klar sammenhæng med den manglende eller reducerede grødeskæring i vandløbene, mener landboformanden.

– Siden Ganer Å blev genslynget for år tilbage, fik landbruget store problemer med at kunne lede de stigende nedbørsmængder væk hurtigt nok.

– Sammen med kravet om at mindske vedligeholdelsen i vandløbene, er resultatet at store mængder vand stemmer op.

– Når Kirke Åen, der løber gennem Skjern, løber sammen med Ganer Å, som løber sammen med det statsligt ejet vandløb; Hestholmen, så klumper vandet sig sammen.

Eftersom statens naturarealer ikke bliver vedligeholdt, betyder det, at vandet bliver bremset og kan ikke ledes væk hurtigt nok.

– Resultatet er, at vandet oversvømmer ikke bare markerne omkring Skjern men nu også Skjern by, siger Søren Christensen og pointerer;

– Det er tvingende nødvendigt, at Ringkøbing-Skjern Kommune erkender, at der er et problem, og at man åbner op for at finde en løsning, der kan holder mange år frem i tiden.

– Med de nedbørsmængder, vi ser nu og kan forvente i fremtiden, så bør vi være på forkant, opfordrer Søren Christensen.

PRESSETEKST OG FOTO Vestjysk Landboforening